چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸

کارگاه تجربه ۷

شهر پایدار ، گردشگری پایدار
با حضور محمد حسین تجلی
زمان : دوشنبه 11 اذر
ساعت : 17
در سالن 2 اتاق بازرگانی
ثبت نام در سایت :www.kermantrip.com

کارگاه تجربه ۷
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید