چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۸

کارگاه تجربه ۹

روایتی از یک تاریخ شیوشگان
با حضور امید ابراهیمی
زمان : دوشنبه 16 دی ماه
ساعت : 17
مکان : سالن 2 اتاق بازرگانی
ثبت نام در سایت : www.kermantrip.com

کارگاه تجربه ۹
امتیاز دهید.

، ، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید