دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸

گروه تئاتر باران سیرجان تقدیم میکند

نمایش خواب خیس ماهی
زمان : 7 الی 21 آذر ماه
ساعت : 18:30
مکان : سیرجان ، پلاتو تئاتر فرهنگسرا شورا

گروه تئاتر باران سیرجان تقدیم میکند
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید