پنج شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۷

آغاز عملیات بازسازی آسیاب آبی شهداد

آغاز عملیات بازسازی آسیاب آبی شهداد
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید