یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷

آغاز مرمت تزئینات ایوان جنوبی کاروانسرای گنجعلیخان

آغاز مرمت تزئینات ایوان جنوبی کاروانسرای گنجعلیخان
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید