پنج شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۷

آیین خواهرخواندگی شهرهای تاریخی بم ویزد از امروز در شهرستان بم آغاز شد

آیین خواهرخواندگی شهرهای تاریخی بم ویزد از امروز در شهرستان بم آغاز شد
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید