دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸

اتصال بازار بزرگ کرمان و بازار قلعه محمود، انقلابی بزرگ در اقتصاد شهر کرمان

اتصال بازار بزرگ کرمان و بازار قلعه محمود، انقلابی بزرگ در اقتصاد شهر کرمان
امتیاز دهید.

، ، ، ، ، ، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید