شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶

اختتامیه دومین جشنواره داستان کوتاه (یاسین) استان کرمان در شهرستان انار برگزار شد

اختتامیه دومین جشنواره داستان کوتاه (یاسین) استان کرمان در شهرستان انار برگزار شد
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید