پنج شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸

استاندار کرمان: سفر رئیس جمهور به استان کرمان ۲ روزه شد؛ دیدار مردمی در رفسنجان

استاندار کرمان: سفر رئیس جمهور به استان کرمان ۲ روزه شد؛ دیدار مردمی در رفسنجان
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید