دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶

استان کرمان نیازمند ۴۰ دستگاه لرزه نگاری است .

استان کرمان نیازمند ۴۰ دستگاه لرزه نگاری است .
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید