دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸

افتتاح بخش بخار نیروگاه گهران سیرجان با حضور رییس جمهور

افتتاح بخش بخار نیروگاه گهران سیرجان با حضور رییس جمهور
امتیاز دهید.

، ، ، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید