دوشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۷

افتتاح بزرگترین دیتا سنتر منطقه خاورمیانه در رفسنجان طی یک ماه آینده

افتتاح بزرگترین دیتا سنتر منطقه خاورمیانه در رفسنجان طی یک ماه آینده
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید