یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸

افتتاح بیمارستان جایگزین شهید باهنر با حضور وزیر بهداشت

افتتاح بیمارستان جایگزین شهید باهنر با حضور وزیر بهداشت
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید