سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸

افتتاح ۱۳ طرح ورزشی با حضور رئیس جمهور و وزیر ورزش در کرمان

افتتاح ۱۳ طرح ورزشی با حضور رئیس جمهور و وزیر ورزش در کرمان
امتیاز دهید.

، ، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید