یکشنبه ۳ آبان ۱۳۹۴

بازدید استاندار کرمان از پرورشگاه صنعتی در روز عاشورا

بازدید استاندار کرمان از پرورشگاه صنعتی در روز عاشورا
امتیاز دهید.

، ، ، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید