یکشنبه ۱ دی ۱۳۹۸

بافندگان فرش تحت پوشش بیمه روستائی و عشایری قرار می‌گیرند

بافندگان فرش تحت پوشش بیمه روستائی و عشایری قرار می‌گیرند
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید