چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸

برف و باران در راه کرمان؛ سامانه بارشی جدید تمام استان را در برمی‌گیرد

برف و باران در راه کرمان؛ سامانه بارشی جدید تمام استان را در برمی‌گیرد
امتیاز دهید.

، ، ، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید