دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸

بزرگترین مجتمع روی و سرب کشور در کرمان احداث می شود

بزرگترین مجتمع روی و سرب کشور در کرمان احداث می شود
امتیاز دهید.

، ، ، ، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید