پنج شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶

بزرگترین نیروگاه خورشیدی خاورمیانه در ماهان کلنگ زنی شد

بزرگترین نیروگاه خورشیدی خاورمیانه در ماهان کلنگ زنی شد
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید