دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸

بم و رفسنجان به مرحلۀ داوری نهایی انتخاب «پایتخت کتاب ایران» راه یافتند

بم و رفسنجان به مرحلۀ داوری نهایی انتخاب «پایتخت کتاب ایران» راه یافتند
امتیاز دهید.

، ، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید