شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۴

بیش از ۱۲۵ هکتار از عرصه منابع طبیعی استان کرمان در آتش سوخت

بیش از ۱۲۵ هکتار از عرصه منابع طبیعی استان کرمان در آتش سوخت
امتیاز دهید.

، ،

نظر خود را ثبت کنید