دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷

بیش از ۷۰۰ اثر تاریخی از استان کرمان در فهرست آثار ملی به ثبت رسید

بیش از ۷۰۰ اثر تاریخی از استان کرمان در فهرست آثار ملی به ثبت رسید
امتیاز دهید.

، ،

نظر خود را ثبت کنید