شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۸

تعطیلی تمام اصناف در سطح استان کرمان تا اطلاع ثانوی

تعطیلی تمام اصناف در سطح استان کرمان تا اطلاع ثانوی
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید