چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸

تگرگ ۱۲۰ میلیارد تومان به باغات پسته سیرجان خسارت زد

تگرگ ۱۲۰ میلیارد تومان به باغات پسته سیرجان خسارت زد
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید