یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸

ثبت نام «فائزه هاشمی رفسنجانی» از حوزه انتخابیه رفسنجان و انار تکذیب شد

ثبت نام «فائزه هاشمی رفسنجانی» از حوزه انتخابیه رفسنجان و انار تکذیب شد
امتیاز دهید.

، ، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید