یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۴

جشن ثبت جهانی روستای صخره ای میمند برگزار می شود

جشن ثبت جهانی روستای صخره ای میمند برگزار می شود
امتیاز دهید.

، ، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید