سه شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۵

حضور دکتر احمدی پور در کارگاههای خانگی گلیم بافی در روستای دارستان سیرجان

حضور دکتر احمدی پور در کارگاههای خانگی گلیم بافی در روستای دارستان سیرجان
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید