پنج شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹

خسارت ۳۸۰۰ میلیارد تومانی کرونا به رسته‌های شغلی در استان کرمان

خسارت ۳۸۰۰ میلیارد تومانی کرونا به رسته‌های شغلی در استان کرمان
امتیاز دهید.

، ، ، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید