سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

خسارت ۶۰۰ میلیارد تومانی به محصول پسته رفسنجان در سال جاری

خسارت ۶۰۰ میلیارد تومانی به محصول پسته رفسنجان در سال جاری
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید