یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶

دومین نمایشگاه دستاوردها و خدمات آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای استان کرمان افتتاح شد

دومین نمایشگاه دستاوردها و خدمات آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای استان کرمان افتتاح شد
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید