شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶

دومین نمایشگاه دستاوردها و خدمات آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای استان کرمان برگزار می‌شود

دومین نمایشگاه دستاوردها و خدمات آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای استان کرمان برگزار می‌شود
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید