سه شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۴

روستاهای محروم جنوب کرمان میزبان جشنواره عمار / مساجد محور اصلی اکران‌ها است

روستاهای محروم جنوب کرمان میزبان جشنواره عمار / مساجد محور اصلی اکران‌ها است
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید