پنج شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۸

سازمان بهداشت جهانی رسماً کرونا را بیماری «همه‌گیر جهانی» اعلام کرد

سازمان بهداشت جهانی رسماً کرونا را بیماری «همه‌گیر جهانی» اعلام کرد
امتیاز دهید.

، ، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید