شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

ستاد ملی بحران برای بررسی خسارات خشکسالی کرمان تشکیل شود

ستاد ملی بحران برای بررسی خسارات خشکسالی کرمان تشکیل شود
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید