یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸

سه طرح بزرگ اقتصادی در سفر رئیس جمهوری به سیرجان افتتاح می‌شود

سه طرح بزرگ اقتصادی در سفر رئیس جمهوری به سیرجان افتتاح می‌شود
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید