یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸

سیلاب ۱۰۰ میلیارد تومان به کشاورزی جنوب کرمان خسارت زد

سیلاب ۱۰۰ میلیارد تومان به کشاورزی جنوب کرمان خسارت زد
امتیاز دهید.

، ، ، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید