یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸

سیلاب ۸۱۰ میلیارد ریال خسارت به جیرفت وارد کرد

سیلاب ۸۱۰ میلیارد ریال خسارت به جیرفت وارد کرد
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید