پنج شنبه ۴ مهر ۱۳۹۸

صنایع دستی تحت تاثیر تحریم‌ها نیست/نقش مهم آن در اشتغالزایی

صنایع دستی تحت تاثیر تحریم‌ها نیست/نقش مهم آن در اشتغالزایی
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید