پنج شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶

عمارت شترگلو ماهان به سرمایه‌گذار بخش خصوصی واگذار شد

عمارت شترگلو ماهان به سرمایه‌گذار بخش خصوصی واگذار شد
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید