سه شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۴

عملیات حفاری بزرگترین تونل انتقال آب خاورمیانه در استان کرمان آغاز شد

عملیات حفاری بزرگترین تونل انتقال آب خاورمیانه در استان کرمان آغاز شد
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید