شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸

فیلم مستند زندگی حاج قباد شمس الدینی یکی از شهدای عشایر منطقه رابر ساخته شد

فیلم مستند زندگی حاج قباد شمس الدینی یکی از شهدای عشایر منطقه رابر ساخته شد
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید