شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۸

قبرستان‌های محلی محوطه‌های تاریخی و میراثی را تهدید می‌کنند

قبرستان‌های محلی محوطه‌های تاریخی و میراثی را تهدید می‌کنند
امتیاز دهید.

، ، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید