شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸

لغو کلیه امتحانات در روزهای شنبه ۴ و چهارشنبه ۸ خردادماه ۹۸ در مدارس سراسر استان کرمان

لغو کلیه امتحانات در روزهای شنبه ۴ و چهارشنبه ۸ خردادماه ۹۸ در مدارس سراسر استان کرمان
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید