پنج شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۸

مراسم سومین روز بزرگداشت سردار شهید سلیمانی جمعه برگزار می شود

مراسم سومین روز بزرگداشت سردار شهید سلیمانی جمعه برگزار می شود
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید