چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸

معرفی استان کرمان به عنوان قطب رباتیک کشور

معرفی استان کرمان به عنوان قطب رباتیک کشور
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید