شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

نتیجه انتخابات شورای شهر کرمان ۹۶

نتیجه انتخابات شورای شهر کرمان ۹۶
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید