دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸

نجات ۱۱۷ روستای کرمان از محاصره برف وسیل

نجات ۱۱۷ روستای کرمان از محاصره برف وسیل
امتیاز دهید.

، ، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید