یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸

نرخ بیکاری استان کرمان ۰.۲ درصد کاهش داشت

نرخ بیکاری استان کرمان ۰.۲ درصد کاهش داشت
امتیاز دهید.

، ،

نظر خود را ثبت کنید