سه شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۵

نمایشگاه بزرگ استان کتاب با حضور ۲۸۲ ناشر در کرمان برگزار می‌شود

نمایشگاه بزرگ استان کتاب با حضور ۲۸۲ ناشر در کرمان برگزار می‌شود
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید