شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷

وضعیت خشکیدگی خرما در نخلستان‌های کرمان از گذشته وخیم تر است

وضعیت خشکیدگی خرما در نخلستان‌های کرمان از گذشته وخیم تر است
امتیاز دهید.

، ، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید